21st century skills

Du kan også læse mere om 21st century skills på sitet til højre: https://www.21iskolen.dk/ 

Her finder du bl.a. også en række gode værktøjer og plakater du kan hænge op i klassen skrevet til eleverne.Herunder konkrete forløb med fokus på 21st century skills

Moodboards

Moodboards som kreativ kickstarter i H/D: H/D:https://emu.dk/grundskole/haandvaerk-og-design/innovation-og-entreprenoerskab/moodboard-som-kreativ-kickstarter - mood boards kan bruges i næsten alle andre sammenhænge.

Miljøkarakteristik med et twist

3D modellering i matematik

3D design og matematik:https://drive.google.com/drive/folders/1C_8coBEerpLjwOm-UIXW_dJnT2H43jL4 

I dag bruges dog ikke 123D design, men det online og gratis program:

https://www.tinkercad.com/ 

Skattejagt i matematik

Nyhedsformidling

Eleverne skal lære om journalistik, pressens rolle og medieproduktion.

De skal på baggrund af deres naturfagsprojekt og naturfaglige problemstilling i deres FFFo om drikkevandsforsyning, behandle og anskue deres problemstilling i et samfundsrelevant perspektiv.

Eleverne skal producere deres eget nyhedsklip i mindre grupper og via dette arbejde anvende fagenes: Dansk, Samfundsfag og Naturfag, metoder og viden, til at arbejde tværfagligt og selvstændigt.

A bucket holder

Challenge:

Skab en kæde af papir der kan holde en spand med vand mindst 1 liter vand.