21st century skills

Herunder konkrete forløb med fokus på 21st century skills

Moodboards

Mood boards i H/D: https://docs.google.com/document/d/1NTmlO87O2kXyAW_Gs5_x4MCFzK1WfqTEctUKepQojX4/edit?usp=sharing - mood boards kan bruges i næsten alle andre sammenhænge.

Miljøkarakteristik med et twist

Nyhedsformidling

Eleverne skal lære om journalistik, pressens rolle og medieproduktion.

De skal på baggrund af deres naturfagsprojekt og naturfaglige problemstilling i deres FFFo om drikkevandsforsyning, behandle og anskue deres problemstilling i et samfundsrelevant perspektiv.

Eleverne skal producere deres eget nyhedsklip i mindre grupper og via dette arbejde anvende fagenes: Dansk, Samfundsfag og Naturfag, metoder og viden, til at arbejde tværfagligt og selvstændigt.

https://docs.google.com/document/d/1Hj_BydNKarXzKKaB2tMcNIgvo_MAPJKzA01_Pup8gKA/edit?usp=sharing

A bucket holder

Challenge:

Skab en kæde af papir der kan holde en spand med vand mindst 1 liter vand.

  • Kæden skal have mindst 4 led

  • Man må kun bruge et ark avispapir

  • Aviskæden skal kun sidde fast på spandens håndtag