Hvad er innovation?

Hvad er innovation?

Innovation handler om at udvikle en ny idé og hvordan man kan realisere den i praksis.
Der kan fx være tale om nye produkters introduktion på markedet, indførelse af nye tekniske løsninger, rutiner og fremgangsmåder i såvel private som offentlige organisationer, nye samværsformer eller indarbejdelse af nye skikke og adfærdsregler i samfundet. Det centrale ved en innovation er, at den som ny idé får en faktisk anvendelse. 

Det handler om at skabe værdi for andre.

Hvad er entreprenørskab?

"Entreprenørskab er, når der bliver handlet på muligheder og gode idéer, og disse bliver omsat til værdi for andre. Den værdi, der skabes, kan være af økonomisk, kulturel eller social art."
https://www.ffe-ye.dk/undervisning/videregaaende-uddannelser/entreprenoerskab  

Entreprenørskab - udvikling af noget nyt. Ny virksomhed.

Intraprenørskab - videreudvikling af noget eksisterende. I en eksisterende virksomhed.

Fra Fonden For Entreprenørskab:

"Fra drøm til virkelighed" - Om nordiske kompetencemål og didaktiske principper for undervisning i entreprenørskab

Klik her for hente kompetence- og trinmål for entreprenørskab. 

Her kan man hente plakater med arbejdsmål for entreprenørskab 3. - 6. og 9. kl. Målene er tilpasset elever af lærer Sarah Kirstein. 

Find også arbejdsmålene i A4 her.


Via linket kan metodekort fra Projekt hejFive findes.

https://drive.google.com/drive/folders/1c1zpnfN8tk-vh94r3yW12g5RRvv63SMv

De er udarbejdet af Flemming Bech Thøisen - Manager of SDU MAKER LAB and Businessdeveloper for SDU RIO, da han var ansat på FabLab i Odense. 

Designværktøjerne og metoderne bag er insprireret af et ligende sæt der er udviklet og benytter af Design2innovater fra Designskolen i Kolding.


YEDAC: Målet med YEDAC projektet er at skabe værktøjer som kan hjælpe lærerne med at få entreprenørskab ind i deres undervisning.
Toolkit: http://www.yedac.eu/media/5459/YEDAC_toolkit_DK_web.pdf