Kurser og projekter 2024

Mangler I midler til skoleudvikling med fokus på innovation og entreprenørskab?
Fonden For Entreprenørskab giver midler til at fremme disse initiativer.
Næste ansøgningsrunde offentliggøres i januar 2024.

Læs mere her: https://ffefonden.dk/sog-stotte-liste/grundskolen/ 

Vi hjælper gerne med ansøgningen og jeres udviklingsarbejde, så skriv eller ring endelig til os, hvis I har nogle gode ideer.


Der er mange kurser med fokus på innovation, entreprenørskab, design thinking, kreativitet, PBL, legende tilgange og meget mere.

Vi har her samlet nogle af de kurser og forløb som CFU - UCL  udbyder lige nu:

Kurser foråret 2024 

 

Innovative værktøjer målrettet din undervisning 

30. januar 2024 - Vejle 

06. februar 2024 - Odense 

På dette kursus arbejder vi med konkrete innovative værktøjer, som vi skal arbejde hands-on med og målrette netop din undervisning. I vil både blive inspireret med konkrete værktøjer og arbejde med at sætte dem direkte i spil. 

Så ønsker du at arbejde med åbne processer, innovation, kreativitet og projekt- og problemorienteret, men samtidig i en konkret kontekst, er dette kursus et godt udgangspunkt for at skabe erfaringer og få noget konkret med hjem. 

Tilmelding: https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/innovative-vaerktoejer  

 

Hverdagsinnovation og praksisfaglighed 

27. februar 2024 - Odense 

På dette kursus sætter vi fokus på innovation og praksisfaglighed i den daglige undervisning. Kurset vil både give jer inspiration til emnet og være hands-on. Kurset bliver en vekselvirkning mellem korte oplæg, konkret hans-on inspiration som vi tester, samt tid til at re-designe dit næste forløb. 

Vi sætter fokus på den almindelige undervisning og alle dens muligheder.   

Tilmelding:  https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/hverdagsinnovation-og-praksisfaglighed   

 

Legende tilgange 

19. marts 2024 - Vejle 

02. april 2024 - Odense 

På dette kursus dykker vi ned i, hvordan en legende tilgang til undervisningen, kan skabe læring gennem leg. Det handler om at skabe en undervisning, hvor eleverne er mere eksperimenterende, socialt involveret, aktivt deltagende, begejstrede og ser mening med aktiviteten. 

Kurset vil være en vekselvirkning mellem korte oplæg, konkret hans-on inspiration som vi tester, samt tid til at sætte det i spil i din egen undervisning. 

Tilmelding: https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/legende-tilgange  


Fælles forberedelsesdag
30. maj 2024 - Odense
Kom til en gratis fælles forberedelsesdag med fokus på innovation, entreprenørskab, iværksætteri, projektbaseret læring, teknologi, dialogisk undervisning, spil og designprocesser.
Tilmelding: https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/faelles-forberedelsesdag 

Dagen sammenkøres med: PLC - næste skoleår.
Du kan derfor også få inspiration og ideer til planlægning af næste skoleår i PLC. Du bliver præsenteret for nyeste ideer og tendenser på PLC-området, samt nye materialer til udvalgte fag. Du får tid til at arbejde med eget årshjul, indkøb af læringsressourcer og indretning af det fysiske PLC.  
Tilmelding: https://www.ucl.dk/efteruddannelser-og-kurser/kurser-og-konferencer/kurser/plc-planlaegger-nyt-skoleaar#starter