Modeller til 21st

DET 21. ÅRHUNDREDES KOMPETENCER TILPASSET DANSK GRUNDSKOLEKONTEKST

Center for Undervisningsmidler (CFU) i UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole har tilpasset 21st skills til en dansk grundskolekontekts - og du er velkommen til at bruge det!

Det betyder bl.a., at vi har revideret kompetencenøglerne, så de langt mere naturligt indgår side om side med fælles mål og de didaktiske og pædagogiske traditioner, der gør sig gældende i Danmark.

Herudover er kompetencenøglerne formuleret i et sprog, der opleves som mere meningsfuldt for både elever og undervisere.

Slutteligt har vi beskrevet komptencerne på 3 niveauer - indskoling, mellemtrin og udskoling - så der sikres en rød tråd i elevernes kompetenceudvikling gennem hele skoleforløbet.


Hermed oversigt over den taksonomiske tænkning og de 6 kompetencer fra ITL-Research:

Kollaboration: Valg af “Kollaboration” betyder, at I har fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der styrker samarbejdsevnen hos eleverne, så de bliver i stand til at lytte til andres idéer, forhandle, lave aftaler og skabe noget sammen med andre.

IT og læring: Valg af “It og læring” betyder, at I har fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der understøtter digitale kompetencer hos eleverne, så de bliver i stand til kompetent at bruge informationer og designe vidensbaserede produkter ved hjælp af it.

Videnskonstruktion: Valg af “Videnskonstruktion” betyder, at I har fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der understøtter elevernes mulighed for at konstruere viden, så de bliver i stand til at integrere og vurdere oplysninger for at bruge dem produktivt i deres arbejde.Eleverne skal kunne konstruere viden, som de kan overføre til og bruge i praksis.

Problemløsning og innovation: Valg af “Problemløsning og innovation” betyder, at I har fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der styrker den kreative tænkning hos eleverne, så de bliver i stand til at løse virkelige problemer.

Selvevaluering: Valg af “Selvevaluering“ betyder, at I har fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der styrker elevernes evne til at evaluere sig selv og hinanden, så de bliver i stand til at tage ansvar for deres arbejdsprocesser og læring.

kompetent kommunikation: Valg af “Kompetent kommunikation” betyder, at I har fokus på at planlægge læringsaktiviteter, der understøtter elevernes evne til at kommunikere hensigtsmæssigt, så de bliver i stand til at fremstille og tilpasse kompleks eller multimodal kommunikation om forskellige emner til bestemte målgrupper.

A4 - 21skills Alle Trin

Post it's notes

1-3kl

Hermed model for didaktiske design af undervisning. De næste slides kan bruges som post it's notes, når man skal skabe undervisning med fokus på 21st century skills.