Innovation på Sct Hans skole

På Sct Hans skole ønsker vi at udvikle kreative, livsduelige og internationalt orienterede elever.

Vi ønsker at udvikle kreative elever med stærke personlige kompetencer, der forstår den verden de lever i og ønsker at handle på de problemstillinger der opstår.


Det har vi gjort på vores innovationslinje de sidste 7½ år, og som en del af skolens dimension de sidste 5 år. Det betyder, at vi har stor erfaring med at skabe innovative undervisningsforløb og hvad det giver eleverne.

Det skaber elever som er nysgerrige, arbejder rigtig godt sammen, sætter spørgsmåltegn og ønsker at finde svar og nye ideer på aktuelle problemstillinger.

Det viser dog samtidig også, at tilegne sig nye undervisningstilgange tager lang tid. Lidt groft kan vi sige, at det for den hurtige lærer tager 2 år og for de fleste 10 år.

Derfor har vi også valgt at fastholde vores fokus på innovation og entreprenørskab, og arbejder fortsat med at udvikle os som skole og lærere.

Progression på Sct Hans skole - innovation

Her er en række forløb som Sct Hans skole har lavet: (De skal lægges ind under de respektive undersider)

Tværfagligt projekt i fagene naturfag, dansk og samfundsfag. I uge 41 skal I producere et nyhedsklip pba den viden og de problemstillinger, I har arbejdet med i det naturfaglige fordybelsesområde i uge 40. I skal give jeres arbejde i naturfag et samfundsrelevant perspektiv. Som forberedelse til projektet skal I have læst om journalistik og pressens rolle til mandag i uge 41. I finder materialet her på Avisen i undervisningen, Mediehåndbogen: https://aiu.dk/mediehandbogen/

  • Kulturmøder - BazarFyn - Samarbejde med BazarFyn. Problem: Flere besøgende og flere der køber. Besøge, undersøge, analysere, udvikle og præsentere projekt. Bazar Sct Hans på skolen. Grupperne præsenterede projekt for BazarFyn og 2 af bazarens virksomheder kom også. Solgte frugt og grønt, samt lækre retter.

  • Street: Art, kultur, sport and food: Sport og sundhedsprojekt med fokus på de 4 områder. Indledende workshops, undersøge, udvikle og præsentere ved lokal Streetfestival på skolen en eftermiddag.

  • Identitet: 7 + 8 kl. sammen: Miniprojektopgave. Fokus på samarbejde og elevernes personlige og sociale udvikling.

  • Opfindelser: Naturfagsprojekt + engelsk og historie. Udgangspunkt i elevernes hverdag. Hvad irriterer dig? Fokus på introduktion af værktøjer og anvende disse.

  • Flip Book: Eleverne konstruerer egne flip book ud fra forskellige temaer. Fx en følelse. De prøve og prototypes ligesom de kan filmes og vises for andre, og laves igen og igen. Alt efter tid, omfang og indhold.

  • Skolens udfordringer: Samarbejde med skolens SFO om aktuelle problemstillinger som eleverne skal komme med løsninger på, stillet af SFO personalet. Fx ny garderobe, nyt rum eller mulige rum i rummet. Det kan også være diverse udendørs og indre rum. Læringsrum. Rum til fordybelse. Rum/plads til leg, frikvarter, bevægelse osv.


Elevprodukter gennem tiden - innovationslinjen Sct Hans Skole